mayevski: (Default)
[personal profile] mayevski
Про Польщу писатиму "по ходу справи", як тут обживаюсь.

Оскільки з'явилася нагода і можливість проїхатися по Європі (чого в майбутні років 12-15 вже не буде), вирішили зробити фінт вухами - зняти квартиру в Польщі і з Польщі вже, коли набридне сидіти на одному місці, організувати автоподорож східною і центральною Європою (Італія і Німеччина нас не дуже цікавлять, але не виключаю, що туди ми теж поїдемо другим заходом).

Квартиру зняли через AirBNB помісячно за помірну ціну. Дорожче, ніж в Ризі (в Ризі було біля 500 євро на місяць, тут 650), але в Ризі ми знімали квартиру пусту, як її здають місцевим, а в Кракові ми зняли апартаменти з повним наповненням (з посудом, побутовою хімією тощо). Якщо знімати як в Ризі, то вийде дешевше, але в Ризі ми не знали, скільки проживемо, а в Польщі ми не можемо офіційно бути на одному місці понад 3 місяці, тому так.

Квартира на краю Кракова в новому мікрорайоні малоповерхової забудови, але з машиною то не проблема - до центру аж 5 км і ходить автобус. З парковками в них проблеми - біля кожного будинку є місця для паркування, але їх не вистачає. Нам поки що щастить, і шукати місце не доводиться, але я нервуюся. Платних охоронюваних паркінгів мало, найближчий в 1.5 км від нас, і я на нього ще не дивився.

Площа квартири дуже маленька: дві кімнати - мабуть 24 метри в сумі, а може й менше, і малесенький передпокій, в якому зроблена кухонька. Місцеві живуть так само, і як вони вміщаються, я взагалі собі не уявляю. В мене в Києві хрущовка була вдвічі більша, і нам ледь вистачало місця.

Загалом поляки живуть здебільшого в приватних будинках, тому припускаю, що ці мікрорайони і квартирки - для малосімейних мешканців, приїжджих тощо.

Десь неподалік будинку є два непогані дитячі майданчики, на "в'їзді" в мікрорайон (метрів за 500 від будинку) є супермаркет штибу АТБ, може трохи більший.

Про магазини писатиму окремо, бо це велика і важлива тема.

Опубліковано на mayevski.com

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2014

M T W T F S S
     12
3456789
101112 13141516
171819202122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Oct 2017 13:09
Powered by Dreamwidth Studios